تبلیغات ویژه و پشتیبانی
تبلغ در صفحه اول گوگل
داک لولر
فروش بگ آماده

1000 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات آگهی

اضافه به علاقه مندی ها
شنبه 1 مهر 1402
تعداد بازدید : 244
استان : تهران
حمید زارعی
اندیشه فاز یک شهرک مریم خیابان 20 متری شهرداری روبروی پارک استاد شهریار املاک ارم
400 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
500 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
1500 متر باغ ویلا زیبا در ملارد ویلا شمالی
625 متر باغ ویلا لوکس در ملارد
850 متر باغ ویلا لوکس در قشلاق ملارد
600 متر باغ ویلا لوکس و نوساز در ملارد ویلا شمالی
5000 متر عمارت اروپایی در صفادشت ملارد
2500 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
625 متر باغ ویلا لوکس و نوساز در شهرک بهاران شهریار
1200 متر باغ ویلا لاکچری در صفادشت ملارد
2300 متر باغ ویلا مشجر در اسفند آباد ملارد
3380 متر باغ ویلا بینظیر در کوشکک ملارد
500 متر باغ ویلا نوساز در اسفند آباد ملارد
600 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1500 متر باغ ویلا سوپرلوکس در صفادشت ملارد
500 متر باغ ویلا در بافت ویلایی کردزار شهریار
1200 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار
1000 متر باغ ویلا لوکس و نوساز در کهنز شهریار
1000 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار
415 متر باغ ویلا نوساز در یوسف آباد قوام ملارد
800 متر باغ ویلا لوکس و نوساز در خوشنام ملارد
1175 متر باغ ویلا لوکس در خوشنام ملارد
750 متر باغ ویلا لاکچری در کوشکک ملارد
فروش باغ مساحت زمین 11200 متر مربع چهاردیواری 300 متر ویلا
2400 متر باغ بهشت در یوسف آباد قوام ملارد
1000 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار
420 متر باغ ویلا نقلی در لم آباد ملارد
1050 متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
1570 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلا جنوبی
500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
630 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
750 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
690 متر باغ ویلا کلاسیک در شهریار
700 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
600 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در خوشنام ملارد
500 متر باغ ویلا نوساز در مهرچین ملارد
700 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
450 متر باغ ویلا شیک در کردزار شهریار
1200 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلا جنوبی
500 متر باغ ویلا شیک در کردزار شهریار
250 متر باغ ویلا نقلی در باغدشت شهریار
500 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
900 متر باغ ویلا زیبا در اسفند آباد ملارد
1120 متر باغ ویلا زیبا در لم آباد ملارد
1000 متر باغ ویلا فول مدرن در یوسف آباد قوام ملارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در یوسف آباد قوام ملارد
2400 متر باغ ویلا سرسبز در یوسف آباد قوام ملارد
750 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
1400 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
900 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
800 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
500 متر باغ ویلا مدرن در ملارد ویلا جنوبی ملارد
1050 متر باغ ویلا نوساز در اسفند آباد ملارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در شهرک والفجر
1200 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
1200 متر باغ ویلا لوکس و نوساز در ملارد ویلا جنوبی
700 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در یوسف آباد قوام ملارد
750 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلا جنوبی
1000 متر باغ ویلا لوکس در خوشنام ملارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در ابراهیم آباد شهریار
1000 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
850 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
1050 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
1250 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
1650 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
850 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
1000 متر باغ ویلا بسیار زیبا در کردامیر شهریار
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
500 متر باغ ویلا مدرن در مهرچین ملارد
760 متر باغ ویلا در کهنز شهریار
500 متر باغ ویلا نوساز در اسفند آباد ملارد
400 متر باغ ویلا نقلی و نوساز در باغدشت شهریار
1500 متر باغ ویلا لوکس در صالح آباد ملارد
680 متر باغ ویلا مدرن در کردزار شهریار
580 متر باغ ویلا زیبا در ملارد ویلا جنوبی
2760 متر باغ ویلا بینظیر در صفادشت ملارد
500 متر باغ ویلا زیبا و نوساز در مهرچین ملارد
310 متر باغ ویلا نقلی در باغدشت شهریار
1500 متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
750 متر باغ ویلا نوساز در قشلاق ملارد
650 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1250 متر باغ ویلا در شهرک بهاران شهریار
550 متر باغ ویلا نوساز در ملارد
500 متر باغ ویلا نوساز در یوسف آباد قوام ملارد
500 متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
500 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
فروش خاص ترین باغ ویلای شهریار
850 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
760 متر باغ ویلا لوکس در خوشنام ملارد
500 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار
1080 متر باغ ویلا لوکس در خوشنام ملارد
800 متر باغ ویلا لوکس در کردامیر شهریار
1250 متر باغ ویلا لوکس در باغدشت شهریار
500 متر باغ ویلا لوکس در کوشکک ملارد
1350 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلا جنوبی
1550 متر باغ ویلا زیبا در کردزار شهریار
500 متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
1000 متر باغ ویلا در کهنز شهریار
800 متر باغ ویلا نوساز در لم آباد ملارد
400 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلا جنوبی ملارد
550 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار
1200 متر باغ ویلا در ملارد
800 متر باغ ویلا لاکچری در ملارد
900 متر باغ ویلا در مهرچین ملارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در مهرآذین ملارد
1000 متر باغ ویلا نوساز در یوسف آباد قوام ملارد
1200 متر باغ ویلا لوکس در صفادشت ملارد
480 متر باغ ویلا نوساز در مهرچین ملارد
1200 متر باغ ویلا لوکس در ملارد
2000 متر باغ ویلا زیبا در شهریار
680 متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
2200 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
1000 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
500 متر باغ ویلا نوساز در باغدشت شهریار
1680 متر باغ ویلا مدرن در خوشنام ملارد
1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
1500 متر باغ ویلا لوکس در باغدشت شهریار
600 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
230 متر باغ ویلا نقلی در ملارد ویلا شمالی ملارد
2800 متر باغ بهشت در کوشکک ملارد
900 متر باغ ویلا نوساز در ملارد ویلا شمالی ملارد
1000 متر باغ ویلا زیبا در وائین شهریار
640 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
360 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
750 متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
3000 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
2300 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
فروش 1400 متر باغ ویلا نوساز در خوشنام ملارد
فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد
500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
800 متر باغ ویلا نوساز در فردوسیه شهریار
1000 متر باغ ویلا لوکس در فردوسیه شهریار
660 متر باغ ویلا نوساز در لم آباد ملارد
1000 متر باغ ویلا لوکس در قشلاق ملارد
1060 متر عمارت رویایی در کردامیر شهریار
870 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
400 متر باغ ویلا مدرن در ابراهیم آباد شهریار
600 متر باغ ویلا در شهریار
1200 متر باغ ویلا لوکس در ملارد
500 متر باغ ویلا نوساز در باغدشت شهریار
500 متر باغ ویلا لوکس در مهرچین ملارد
700 متر باغ ویلا لوکس و نوساز در فردیس کرج
490 متر باغ ویلا در مهرچین ملارد
1000 متر باغ ویلا در یبارک شهریار
3000 متر باغ ویلا سوپرلوکس در یوسف آباد قوام ملارد
750 متر باغ ویلا در ملارد ویلا جنوبی
540 متر باغ ویلا در ملارد
1600 متر باغ ویلا فوق العاده زیبا در لم آباد ملارد
350 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
750 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
750 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1200 متر باغ ویلا لاکچری در خوشنام ملارد
1240 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
1200 متر باغ ویلا لوکس در ملارد
750 متر باغ ویلا لوکس در ملارد ویلا جنوبی
600 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
1175 متر باغ ویلا لاکچری در خوشنام ملارد
500 متر باغ ویلا لاکچری در قشلاق ملارد
650 متر باغ ویلای بسیار زیبا در کردامیر شهریار
500 متر باغ ویلا بسیار لوکس در کردامیر شهریار
1000 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
1200 متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
800 متر باغ ویلا در یبارک شهریار
1000 متر باغ ویلا لوکس و مدرن در یوسف آباد قوام ملارد
500 متر باغ ویلا نوساز در ملارد
578 متر باغ ویلای زیبا در خوشنام ملارد
1000 متر باغ ویلا لوکس و مدرن در خوشنام ملارد
600 متر باغ ویلای زیبا در باغدشت شهریار

1000 متر باغ‌ویلای زیبا و لوکس در شهریار واقع در منطقه کهنز
این باغ‌ویلا دارای 180 متر ویلا لوکس بصورت 2 خواب می‌باشد
استخرشنا بزرگ که نزدیک به ویلا تعبیه شده و مجهز به کلیه ی تاسیسات بوده که بتوانید در تمامی روز ها از استخر استفاده نمایید
انشعابات کامل و قانونی شامل آب برق گاز می‌باشد
دارای نشیمنگاه مناسب در مجاورت ویلا
محوطه‌سازی دلنشین با بکارگیری از درختان‌میوه و درختچه های تزئینی و همچنین جهت زیباتر شدن فضای باغ‌ویلا ، کف محوطه از واش‌بتن کار شده است
نورپردازی جذاب و دلنواز در شب که زیبایی اصلی باغ‌ویلا را نمایان میکند
داخل شهرک ویلایی به همراه نگهبانی دائم در 24 ساعت که امنیت باغ‌ویلا را دوچندان کرده است
موقعیت عالی و دسترسی بینظیر و بسیار آسان به مراکز خرید که شرایط سکونت‌دائم برای شما مهیا شده و میتوانید با ساکن شدن در این باغ‌ویلا ، لذت زندگی خود را چند برابر افزایش دهید


کد ملک : 1102

برای استعلام قیمت تماس حاصل فرمایید

مجیدی : 09122282203
زارعی : 09120323497 - 09905591975

وبسایت باغ ویلا ما :
www.amlak-eram.com

اینستاگرام ما :
https://www.instagram.com/amlak_eram

مبلغ : تماس بگیرید
وب سایت :
آدرس : شهریار - کهنز
متراژ : 1000متر
موقعیت : شهرک ویلایی
تعداد اتاق : دو خوابه
سال ساخت : دو سال ساخت
نوع ساخت : -------
نوع معامله : نقدی
کشور : ایران
استان : تهران
شهر : شهریار - کهنز

تماس با آگهی دهنده

ایمیل شما : *
شماره تماس شما : *
متن پیغام شما : *
تصویر امنیتی :

آگهی های مشابه

10 / 10
از 1 کاربر
[ مجموع 382 آگهی ] [ مجموع 382 آگهی ]

پکیج تابستانی پیام آگهی

بهترین تورها

جستجو پیشرفته

مبلغ ( تومان ) :
متراژ ( متر ) :
ازتا
موقعیت :
تعداد اتاق :
سال ساخت :
نوع ساخت :
نوع معامله :
کشور :
استان :
شهر :

آمار سایت

مجموع آگهی طبقه بندی شده :
45907
نمایش همه
علاقه مندی ها ()